Visie en missie

Visie


De visie van Keizer & Cuvelier luidt als volgt:

“Het waarborgen van het welzijn en welbevinden van alle betrokkenen bij Keizer & Cuvelier”.

Anders gezegd: het belang van alle partijen die op welke manier dan ook met Keizer & Cuvelier te maken hebben, staat voorop. Uiteraard is dat de klant, maar ook de medewerker, de leverancier, de overheid etcetera.

De samenwerking mét en bínnen Keizer & Cuvelier kenmerkt zich dan ook door korte lijnen, een transparante organisatie en heldere communicatie. En: afspraak = afspraak.

Missie

De hoofddoelstelling van Keizer & Cuvelier op de lange termijn is:

“Optimalisatie van het rendement, waardoor een gezonde continuïteit voor het bedrijf en medewerkers is gewaarborgd”.

Uiteraard is de optimale winst een belangrijk bedrijfseconomisch gegeven voor iedere organisatie. Keizer & Cuvelier gaat hierin echter niet voor het kortetermijnsucces, maar voegt duidelijk de voorwaarde van gezonde continuïteit toe. Wij streven altijd naar kwaliteit en langdurige relaties met alle betrokkenen. Met deze gezonde visie lijkt het vertrouwen van Keizer & Cuvelier in de toekomst ruimschoots gerechtvaardigd.

Meer informatie

Wil je meer weten over onze visie, missie en/of werkwijze? Bel 0252 - 626 700 en vraag naar Ron de Keizer of Hans Cuvelier.